Hoe krijgt u uw rijbewijs terug na een verklaring tot “rijongeschiktheid”?

1700x1133_MijnBoete_RIJONGESCHIKTHEID

Hoe krijgt u uw rijbewijs terug na een verklaring tot “rijongeschiktheid”?

In vele gevallen zal de rechter bestuurders die rijden onder invloed van alcohol of verdovende middelen onderwerpen aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid. In dat geval zal door een dokter nagegaan worden via een haar- of bloedanalyse wat het gewoontegebruik is van alcohol en/of verdovende middelen. Indien blijkt dat er sprake is van een overmatig gebruik of verslaving, zal deze bestuurder door de rechter rijongeschikt verklaard worden.

Toepassing van art. 42 Wegverkeerswet

Wanneer de rechter toepassing maakt van art. 42 Wegverkeerswet betekent dit dat u ongeschikt werd verklaard tot het besturen van een motorvoertuig.

Dit betekent dat het u onmiddellijk na de uitspraak verboden is om nog een motorvoertuig te besturen.

Onder een ‘motorvoertuig’ wordt begrepen: elk zichzelf over de weg voortbewegend voertuig uitgerust met een aandrijfmotor.

Dit verbod geldt dus niet alleen voor motorvoertuig waarvoor u een rijbewijs nodig heeft, maar geldt tevens voor motorvoertuigen waarvoor u geen rijbewijs nodig heeft; denk maar aan een bromfiets klasse A.

In principe geldt de rijongeschiktheid voor onbepaalde duur. Deze ongeschiktheid kan wel herzien worden via een procedure voor de rechtbank.

Herzieningsprocedure

Na minstens 6 maanden, te rekenen van de dag van de uitspraak van het vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, kan een herziening van de rijongeschiktheid worden gevraagd via een procedure voor de rechtbank. Het verzoek tot herziening kan maar worden ingediend na afloop van deze wachttijd.

Tijdens de periode van de wachttijd (6 maanden) mag diegene die rijongeschikt werd verklaard geen enkel motorvoertuig besturen.

De rechtbank die destijds toepassing heeft gemaakt van art. 42 Wegverkeerswet, zal zich opnieuw over de zaak moeten buigen en moeten oordelen of de rijongeschiktheid al dan niet kan worden opgeheven.

In concreto zal de rechter dus moeten controleren of er al dan niet nog sprake is van overmatig gebruik van of een verslaving aan alcohol en/of verdovende middelen.

Om aan te tonen dat dit niet (meer) het geval is, zal er een haar- of bloedanalyse moeten voorgelegd worden, waaruit een onthouding aan alcohol en verdovende middelen blijkt voor een periode van 6 maanden.

Het is zeer belangrijk dat u als bestuurder de nodige bewijsstukken verzamelt alvorens een verzoek tot herziening van de rijongeschiktheid in te dienen.

Immers, indien het verzoek wordt afgewezen, bijvoorbeeld bij onvoldoende bewijs, zal er slechts een nieuw verzoek kunnen worden ingediend na opnieuw een periode van 6 maanden.

Wij helpen u graag verder bij de verzameling van de nodige bewijsstukken en de inleiding van de procedure voor de bevoegde rechtbank.

Werd u rijongeschikt verklaard en wenst u dit te laten herzien? Contacteer ons via info@mijnboete.be of via het nummer 03 369 28 10.

Graag direct een antwoord op uw vraag? Bel ons dan meteen! +32 (0)3 369 28 10

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?