U riskeert een rijverbod, maar heeft uw rijbewijs nodig voor uw werk: wat nu?

Rijverbod

U riskeert een rijverbod, maar heeft uw rijbewijs nodig voor uw werk: wat nu?

Als u wordt gedagvaard voor een verkeersovertreding waardoor er een rijverbod zal worden opleggen, maar uw rijbewijs is essentieel voor uw werk of voor uw gezinssituatie, zijn er meerdere mogelijkheden. Lees in dit artikel welke opties er zijn wanneer uw rijbewijs nodig is voor uw werk.

Weekendrijverbod: gunstmaatregel door de politierechter

Als u moet voorkomen voor een verkeersovertreding én de Politierechter een rijverbod zal opleggen, , kan de gunst van een weekendrijverbod worden verzocht. Dit wordt niet standaard verleend, maar is een gunst die de politierechter uitzonderlijk kan toekennen.

Indien er een weekendrijverbod wordt toegekend, zal het rijverbod enkel worden uitgevoerd van vrijdag 20u00 tot zondag 20u00 uur en op officiële feestdagen. U zal dan in de week wel gewoon mogen rijden.

Belangrijk is wel dat dit weekendrijverbod moet worden gevraagd aan de Politierechter op het ogenblik van de zitting. Zodra uw vonnis werd uitgesproken en het rijverbod wordt uitgevoerd, kan dit niet meer veranderen.

De kennisgeving van het rijverbod gebeurt via de lokale politie. U zal bij uw wijkagent een document moeten ondertekenen hetgeen geldt als betekening van het rijverbod. Na deze ondertekening moet u na vier werkdagen uw rijbewijs inleveren op de griffie van de Politierechtbank die het vonnis heeft uitgesproken. Indien de politierechter u de gunst van het weekendrijverbod heeft toegestaan, zal u op de griffie een document ontvangen waarmee u bij uw gemeente een tijdelijk rijbewijs dient aan te vragen waarop de vermelding zal staan dat u weekendrijverbod heeft.

Er zijn evenwel enkele specifieke omstandigheden waardoor deze gunst juridisch gezien niet kan worden toegestaan. Het is dan ook belangrijk dat u een gespecialiseerde advocaat raadpleegt die samen met u de verschillende mogelijkheden kan bespreken.

Beperking van het rijverbod tot een bepaalde rijbewijscategorie

Een andere optie is de beperking van het rijverbod tot een bepaalde rijbewijscategorie. Dit is tevens een gunstmaatregel die verzocht en toegestaan moet worden door de Politierechter. Belangrijk is evenwel dat er geen uitzondering kan worden toegestaan voor de rijbewijscategorie waarmee de overtreding is begaan. Een voorbeeld kan dit verduidelijken.

Voorbeeld: U werkt als vrachtwagenchauffeur waarvoor uw rijbewijs C noodzakelijk is. De overtreding waarvoor een rijverbod zal worden opgelegd werd begaan met een gewoon personenvoertuig waarvoor u uw rijbewijscategorie B nodig heeft. Er kan dan aan de Politierechter worden verzocht om het rijverbod te beperken voor het besturen van voertuigen waarvoor de rijbewijscategorie B nodig is. Indien de Politierechter deze gunst toestaat, zal u tijdens het rijverbod wel uw werk als vrachtwagenchauffeur, waarvoor u rijbewijscategorie C nodig heeft, verder kunnen uitvoeren.

Er zijn evenwel enkele specifieke omstandigheden waardoor deze gunst juridisch gezien niet kan worden toegestaan. Het is dan ook belangrijk dat u een gespecialiseerde advocaat raadpleegt die samen met u de verschillende mogelijkheden kan bespreken.

Hoger beroep aantekenen

Indien u van mening bent dat de politierechter u onterecht een rijverbod heeft opgelegd, is het mogelijk om hoger beroep aan te tekenen tegen dit vonnisBelangrijke kanttekening is dat u slechts 30 dagen de tijd heeft om hoger beroep aan te tekenen. Het is aangewezen om hierbij professioneel juridisch advies in te winnen.

Onmiddellijke intrekking van uw rijbewijs

De politie heeft eveneens de mogelijkheid om, bij het vaststellen van bepaalde overtredingen, uw rijbewijs onmiddellijk in te trekken op het ogenblik van de feiten.

Dit betreft een onmiddellijke intrekking van 15 dagen vooraleer uw dossier voor de Politierechtbank is gekomen.

In bepaalde gevallen kan u aan het Openbaar Ministerie een verzoek richten om uw rijbewijs voor het aflopen van deze periode al terug te krijgen o.a. wegens de noodzaak van uw rijbewijs voor uw werk. Hiervoor zal u wel een grondige motivatie moeten geven.

Juridische ondersteuning kan cruciaal zijn om u door het proces te leiden en het rijverbod zo beperkt mogelijk te houden of te bekijken welke gunsten er kunnen verzocht worden aan de politierechter. Contacteer onze gespecialiseerde advocaten voor een eerste gratis juridisch advies.

Graag direct een antwoord op uw vraag? Bel ons dan meteen! +32 (0)3 369 28 10

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?