In 2024 een verkeerscursus in de plaats van een geldboete of rijverbod?

1700x1133_MijnBoete_verkeerscursus

In 2024 een verkeerscursus in de plaats van een geldboete of rijverbod?

Vanaf 2024 zullen politierechters de mogelijkheid krijgen om beklaagden die een zware verkeersovertreding hebben begaan, te verplichten om een verkeerscursus te volgen. Dat kondigt federaal minister van mobiliteit Georges Gilkinet aan. Deze re-integratiecursus moet de rechter een alternatief bieden voor de traditionele straffen zoals de geldboete en het rijverbod, met het oog op het terugdringen van de recidivismecijfers.

Doeltreffender als een geldboete of rijverbod?

Minister Gilkinet wil de strijd aangaan met recidivisten in het verkeer “van wie bekend is dat ze betrokken zijn bij één op de drie verkeersongevallen in België”. “Het is noodzakelijk om op lange termijn doeltreffende maatregelen te nemen om dit gevaarlijke gedrag achter het stuur te corrigeren”, aldus Gilkinet.

Uit onderzoek blijkt immers dat een cursus doeltreffender is dan een geldboete. Het risico op recidive voor bestuurders die een dergelijke training hebben gevolgd, is bijna 50 procent lager dan voor bestuurders die een boete kregen.

Huidige situatie

Ook vandaag bestaan deze verkeerscursussen al. Het Openbaar Ministerie kan een cursus namelijk voorstellen aan de beklaagde, met het oog op strafvermindering. Wanneer de beklaagde met succes de voorgestelde cursus doorloopt, houdt de rechter hier vervolgens rekening mee bij het bepalen van de straf.

Concreet kan het volgen van een verkeerscursus dus ook vandaag al zorgen voor een lagere geldboete en een beperkter rijverbod. Het Openbaar Ministerie kan vandaag personen evenwel niet verplichten om deze cursus te volgen. Vanaf 2024 zal de politierechter wel over deze mogelijkheid beschikken.

De verkeerscursus in de praktijk

Er zijn verschillende modules ontwikkeld voor het onderwijsprogramma, zodat de opleiding steeds gekoppeld is aan de overtreding. Zo worden er onder meer cursussen georganiseerd rond de gevaren van te snel rijden, rijden onder invloed en het gebruik van de smartphone achter het stuur.

Concreet vinden de modules plaats in kleine groepen van tien tot twaalf personen en worden ze gegeven door onafhankelijke organisaties die erkend zijn door de FOD Mobiliteit (zoals bijvoorbeeld VIAS). Het gaat  om twee sessies van vier uur.

Aan de opleidingen is er uiteraard ook een kostenplaatje verbonden. Een cursus kost de veroordeelde tussen de 250 en 350 euro, maar de rechter kan beslissen om de kostprijs af te trekken van de geldboete die, naast de cursus, wordt opgelegd voor de verkeersovertreding.

Zodra de verschillende modules in het hele land zijn opgezet, zal er een informatiecampagne worden georganiseerd voor alle magistraten om hen beter te informeren over deze mogelijkheden.

Kreeg u een proces-verbaal of dagvaarding in de bus en wenst u professioneel te worden bijgestaan? Het Mijn Boete-Team staat u graag bij. Contacteer één van onze gespecialiseerde advocaten via info@mijnboete.be of via het nummer (0)3 369 28 10.

Graag direct een antwoord op uw vraag? Bel ons dan meteen! +32 (0)3 369 28 10

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?