In beslagname van Voertuigen door de Burgemeester in Genk: Een maatregel ingevoerd voor de aanpak van veelovertreders

1700x1133_MijnBoete_Genk

In beslagname van Voertuigen door de Burgemeester in Genk: Een maatregel ingevoerd voor de aanpak van veelovertreders

In België kunnen lokale overheden gebruikmaken van GAS-reglementen waardoor een administratieve sancties kan worden opgelegd voor bepaalde overtredingen, zoals voor onder andere beperkte snelheidsovertredingen en bij foutief parkeren.

Deze week verschenen er enkele nieuwsberichten betreffende de invoering van de inbeslagname van voertuigen door de burgermeester van Genk bij frequente snelheidsovertreders. In dit artikel willen wij kort ingaan op deze berichtgeving.

Inbeslagname van voertuigen door de burgemeester

In Genk zal de burgermeester voortaan de voertuigen van veelplegers inzake snelheid in beslag nemen via een GAS-reglement. Concreet zou dit willen zeggen dat, indien wordt vastgesteld dat een bestuurder binnen één kwartaal minstens 16 GAS-boetes krijgt voor te snel rijden, de burgemeester het voertuig in beslag zal nemen voor twee weken. Het moet gaan over snelheidsovertredingen in een zone 30 of 50 waar de bestuurder maximaal 20 km/uur sneller rijdt dan de toegelaten snelheid.

De bestuurlijke inbeslagname van voertuigen is geen nieuw fenomeen in Genk. De inbeslagname van voertuigen werd reeds gedaan voor de voertuigen die zorgen voor extreem geluidsoverlast, de zogenaamde ‘patserbakken’.

Kan de burgemeester zomaar uw voertuig in beslag nemen?

De bestuurlijke inbeslagname van voertuigen is een dwangmaatregel waarbij de eigenaar tijdelijk zijn vrije beschikkingsrecht verliest over zijn eigendom. Het betreft een preventieve handeling ter vrijwaring van de verstoring van de openbare rust.

De vraag zal zijn of deze maatregel bij een opeenstapeling van snelheidsovertredingen voldoende kan bestempeld worden als een verstoring van de openbare rust vermits dit geen voortdurende situatie is zoals de zogenaamde ‘patserbakken’ bij geluidsoverlast.

Is uw voertuig in beslag genomen en wenst u juridisch advies? Contacteer één van onze gespecialiseerde advocaten van mijnboete.be voor een eerste gratis advies.

Graag direct een antwoord op uw vraag? Bel ons dan meteen! +32 (0)3 369 28 10

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?