Intrekken van een rijbewijs bij een snelheidsovertreding

rijbewijs ingetrokken na snelheidsovertreding

Intrekken van een rijbewijs bij een snelheidsovertreding

Het intrekken van het rijbewijs is een van de straffen die vaak wordt opgelegd door de Politierechter bij overtredingen in het verkeer. Eén van de overtredingen die kan leiden tot een rijverbod is het overschrijden van de snelheidslimieten. In dit artikel gaan we dieper in op de Belgische wetgeving met betrekking tot het intrekken van het rijbewijs na een snelheidsovertreding.

Onmiddellijke intrekking

In sommige gevallen wordt niet gewacht tot de veroordeling door de Politierechtbank om het rijbewijs in te trekken. Zo is het mogelijk dat meteen na de vaststelling van de snelheidsovertreding het rijbewijs wordt ingetrokken. Hierin worden twee situaties onderscheiden.

Zo kan het rijbewijs meteen worden ingetrokken, wanneer de toegelaten snelheid met meer dan 20 km/u wordt overschreden op een woonerf, in een zone 30 of binnen de bebouwde kom.

Bij overschrijding van de snelheid van meer dan 30 km/u buiten de bebouwde kom kan meteen worden overgegaan tot intrekking. Deze intrekking wordt bevolen door een officier van de gerechtelijke politie.

Politierechtbank

Bij een lichte overtreding is de kans groot dat men niet zal worden vervolgd voor de Politierechtbank, maar een minnelijke schikking of onmiddellijke inning aangeboden krijgt. Als de betaling tijdig wordt uitgevoerd, zal men dus niet vervolgd worden voor de Politierechtbank.

Bij een overschrijding van 40 km/u buiten de bebouwde kom en 30 km/u binnen de bebouwde kom, zone 30 of woonerf zal men in principe gedagvaard worden voor de Politierechtbank en zal er een rijverbod uitgesproken worden door de Politierechter.

In rekening te nemen zaken door de Politierechter

De straf die de Politierechter uiteindelijk uitspreekt, is afhankelijk van verschillende elementen.

Zo houdt de Politierechtbank rekening met de aard van de snelheidsovertreding. Zoals reeds vermeld, wordt er een rijverbod opgelegd bij een zware snelheidsovertreding, waarbij de plaats van de feiten ook een rol speelt.

Daarnaast wordt de situatie van de beklaagde ook mee in rekening genomen bij de straftoemeting. Hiervoor is het belangrijk om advies in te winnen bij een juridisch expert, die zal helpen de verzachtende omstandigheden in te roepen om een zo gunstig mogelijke straf te bekomen.

Contacteer ons vrijblijvend om juridisch advies in te winnen.

Graag direct een antwoord op uw vraag? Bel ons dan meteen! +32 (0)3 369 28 10

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?