Mag de Politie bij een verkeerscontrole zomaar uw voertuig doorzoeken?

verkeerscontrole politie boete

Mag de Politie bij een verkeerscontrole zomaar uw voertuig doorzoeken?

Wanneer de politie een voertuig wil doorzoeken, kan dat alleen in zeer specifieke omstandigheden. De Politie kan dus niet “zomaar” een voertuig doorzoeken. In artikel 29 van de Wet Politieambt (WPA) wordt zeer duidelijk aangegeven aan welke voorwaarden moet zijn voldaan alvorens tot doorzoeking kan worden overgegaan.

Artikel 29, lid 1 en 2 WPA luidt als volgt:

“De politieambtenaren kunnen overgaan tot het doorzoeken van een voertuig of enig ander vervoermiddel zowel in het verkeer als geparkeerd, op de openbare weg of op voor het publiek toegankelijke plaatsen indien zij, op grond van de gedragingen van de bestuurder of de passagiers, van materiële aanwijzingen of van omstandigheden van tijd of plaats redelijke gronden hebben om te denken dat het voertuig of vervoermiddel werd gebruikt, wordt gebruikt of zou kunnen worden gebruikt:

1° om een misdrijf te plegen;

2° om opgespoorde personen of personen die aan een identiteitscontrole willen ontsnappen een schuilplaats te geven of te vervoeren;

3° om een voor de openbare orde gevaarlijk voorwerp, overtuigingsstukken of bewijsmateriaal in verband met een misdrijf op te slaan of te vervoeren.

Zij kunnen dit eveneens wanneer de bestuurder weigert te laten controleren of zijn voertuig in overeenstemming is met de wet.”

In praktijk mag dus enkel tot een doorzoeking van een voertuig worden overgegaan op grond van (1) hetzij de gedragingen van de bestuurder of de passagiers, (2) hetzij op grond van materiële aanwijzingen, (3) hetzij op grond van omstandigheden van tijd of plaats, redelijke gronden te hebben om aan te nemen dat het voertuig moet worden doorzocht.

Als niet aan deze voorwaarden is voldaan of als er geen bevel tot huiszoeking van een onderzoeksrechter is, kan de doorzoeking van een voertuig in principe alleen plaatsvinden als de eigenaar, de bestuurder en de passagier daarmee instemmen.

Redelijke grond tot doorzoeking

Er is sprake van een redelijke grond als het betrokken voertuig bijvoorbeeld overeenkomt met een type auto die geseind staat i.v.m. een gepleegd misdrijf of wanneer het voertuig voorzien is van een nummerplaat die staat geseind.

De redelijke gronden voor de doorzoeking moeten uitdrukkelijk worden vermeld en goed worden omschreven in het proces-verbaal, zodat de rechter de rechtsgeldigheid van de doorzoeking kan controleren. Een algemene omschrijving zoals “zeer concrete en actuele politionele informatie” is te vaag. De politie moet duidelijk aangeven om welke informatie het gaat.

De bestuurlijke doorzoeking

Als de bestuurder weigert zijn voertuig te laten controleren op naleving van de wet (bv. controle van de boorddocumenten), kan de politie ook een doorzoeking uitvoeren op grond van artikel 29, tweede lid, van de WPA, hetgeen een administratieve doorzoeking wordt genoemd.

Een bestuurlijke huiszoeking mag alleen worden uitgevoerd wanneer de politieagent op grond van het gedrag van de bestuurder of zijn passagiers, materiële aanwijzingen of omstandigheden van tijd en plaats een doorzoeking noodzakelijk acht.

Vragen over doorzoeking van een voertuig tijdens een verkeerscontrole? Onze gespecialiseerde advocaten kunnen je bijstaan. Neem contact met ons op via info@mijnboete.be

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?