Nieuwe regels voor gebruik elektrische step vanaf 1 juli 2022

regels elektrische step

Nieuwe regels voor gebruik elektrische step vanaf 1 juli 2022

Elektrische steps worden alsmaar populairder. Het is een bijzonder handig vervoermiddel voor korte afstanden en de ‘last mile’. Deze toenemende populariteit brengt echter ook een stijgend aantal ongevallen met zich mee.

Waar er in 2019 nog slechts een vijftigtal geregistreerde letselongevallen gebeurden, was dit aantal in 2020 al gestegen tot boven de vierhonderd. Uit onderzoek van VIAS blijkt dat de ongevallen zich voordoen in alle leeftijdscategorieën, maar recent waren er verschillende zware ongevallen bij erg jonge kinderen.

Voorts is typisch voor e-steps dat zij alle verkeersdeelnemers kruisen, wat in het bijzonder op voetpaden tot ergernissen en gevaarlijke situaties leidt. In diverse (centrum)steden neemt het aantal klachten daarover snel toe.

Deze twee vaststellingen vormden de drijfveer om de regelgeving rond het gebruik van elektrische steps met een maxime snelheid van 25 km/u te wijzigen.

  1. Minimumleeftijd van 16 jaar

Een elektrische step mag voortaan alleen bestuurd worden door een persoon die de leeftijdsgrens van 16 jaar heeft bereikt.

De wet voorziet evenwel in een aantal uitzonderingen:

  • In woonerven en erven;
  • In voetgangerszones;
  • In speelstraten;
  • In wegen voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters.

Op bovenstaande plaatsen mag men wel nog met een elektrische step rijden onder de 16 jaar.

Deze minimumleeftijd geldt ook niet voor elektrische rolstoelen en rolwagens voor personen met verminderde mobiliteit.

  1. Verboden op het voetpad

Vroeger was het voor een bestuurder van een elektrische step toegestaan om het voetpad te gebruiken, op voorwaarde dat ze zich stapvoets voortbewegen.

Door het gelijkstellen van gemotoriseerde voortbewegingstoestellen met fietsers, wordt het gebruik van elektrische steps volledig verboden op het voetpad, ongeacht de gevoerde snelheid.

Voortaan moeten elektrische steps steeds op het fietspad rijden. Als er geen fietspad is, moeten ze op de rijbaan rijden.

In voetgangerszones geven verkeersborden aan of fietsers (en dus ook elektrische steps) al dan niet toegelaten zijn. Zo ja, dan moeten ze stapvoets rijden.

  1. Geen passagiers vervoeren

Het is voortaan verboden om passagiers te vervoeren op een elektrische step. Een elektrische step mag aldus nog slechts door één persoon – de bestuurder – gebruikt worden.

Heeft u een overtreding begaan met een elektrische step of wenst u verder advies? Contacteer ons via info@mijnboete.be of via het nummer (0)3 369 28 10.

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?