Ongeval veroorzaakt onder invloed? Verzekeraar kan regres uitoefenen!

ongeval veroorzaakt onder invloed

Wordt u vervolgd voor de Politierechtbank naar aanleiding van een ongeval waarbij u kennelijk dronken was? Dan zal u niet alleen een straf opgelegd krijgen door de Politierechter.

Uw eigen verzekeraar kan zich, na uitbetaling van de slachtoffers, ook tegen u richten voor de terugbetaling van de uitgekeerde sommen.

Dit recht van verhaal (of regresrecht) van de verzekeraar is eigen aan uw verzekeringscontract maar zit ook verankerd in de Verzekeringswet.

 

Alcoholintoxicatie vs. dronkenschap

Het feit dat u te veel gedronken had en een promillage boven de wettelijke grens hebt geblazen, geeft uw verzekeraar nog geen recht op regres.

In eerste instantie moet de verzekeraar bewijzen dat u zich in een staat van dronkenschap bevond op het ogenblik van het ongeval.

Dronkenschap wordt door het Hof van Cassatie omschreven als “het verlies van de bestendige controle over zijn daden ingevolge alcoholinname. Bewustzijnsverlies is niet noodzakelijk.”

Doorslaggevend om tot dronkenschap te besluiten zijn de (hoge) graad van alcoholintoxicatie en de vaststellingen van de verbalisanten in het proces-verbaal omtrent uw uiterlijke kenmerken, zoals:

  • bloeddoorlopen ogen;
  • wankele gang;
  • spreken met dubbele tong;
  • ontegensprekelijke alcoholgeur;
  • slechte oriëntatie in tijd en ruimte.

Naast de dronkenschap zelf zal uw verzekeraar ook moeten aantonen dat het ongeval is ontstaan ten gevolge van de staat van dronkenschap waarin u zich bevond (zgn. causaal verband) en niet omwille van een externe oorzaak zoals bv. extreme weersomstandigheden, de fout van een andere weggebruiker of andere zaken.

Naast de dronkenschap kunnen ook andere feitelijkheden aanleiding geven tot dit verhaalsrecht. De meest voorkomende toepassingsgevallen zijn:

  • het opzettelijk aanrijden van een persoon;
  • het veroorzaken van een ongeval onder invloed van verdovende middelen;
  • het veroorzaken van een ongeval met een onverzekerd voertuig;
  • het veroorzaken van een ongeval zonder geldig rijbewijs, etc.

 

Andere verplichtingen verzekeraar? 

Het uitsluitend bewijs van dronkenschap zal op zich (nog) niet voldoende zijn voor uw verzekeraar om zich tegen u te richten. Uw verzekeraar dient namelijk ook enkele inhoudelijke formaliteiten na te leven.

Zo dient de verzekeraar vanaf dat deze op de hoogte is van de precieze ongevalsomstandigheden een formele brief aan u te richten. Hierin vermeldt deze zijn voornemen om, op basis van jouw specifiek dossier, een vordering tegen u in te stellen.

Indien deze brief voortijdig of laattijdig wordt verstuurd en/of niet aan de inhoudelijke vereisten voldoet, komt het verhaalsrecht te vervallen. Een vordering tot terugbetaling is dan niet langer mogelijk.

 

Juridische bijstand van een gespecialiseerd advocaat kan u dan ook een hoop geld besparen. Contacteer ons via info@mijnboete.be of via het nummer (0)3 369 28 10.

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?