Oeps, een ongeval! Waar moet ik op letten als ik het Europees aanrijdingsformulier invul?

Aanrijdingsformulier invullen ongeval

Oeps, een ongeval! Waar moet ik op letten als ik het Europees aanrijdingsformulier invul?

​Indien u als bestuurder betrokken bent bij een verkeersongeval, moet u het Europees aanrijdingsformulier invullen. Een volledig en correct ingevuld aanrijdingsformulier resulteert immers in een snellere schaderegeling. Op basis van de inlichtingen die erop worden verstrekt kan de aansprakelijkheid worden bepaald.

De vraag rijst daarbij “hoe vult u dat document nu correct in?”.

Wij geven u alvast enkele nuttig tips:

  1. Lokalisatie: omschrijf duidelijk waar het ongeval plaatsvond

Het is essentieel dat u de precieze plaats van het ongeval opschrijft onder rubriek 2 “Lokalisatie”.

U kan ook achteraf onder rubriek 13 “Situatieschets” de straatnamen vermelden, alsook de verkeersborden, verkeerslichten, andere voertuigen, etc.

  1. Zijn er getuigen aanwezig? Noteer zeker hun gegevens

Indien er getuigen aanwezig zijn, noteer dan zeker hun naam, adres alsook telefoonnummer onder de rubriek 5 “getuigen”.

Zo kan er later geen discussie ontstaan of er daadwerkelijk getuigen waren van het ongeval.

Daarnaast kan er steeds beroep worden gedaan op deze getuige(n) indien er betwisting is tussen de betrokken bestuurders. De verklaring van de getuige(n) kan dan soelaas bieden.

Een getuige is een persoon die het ongeval zelf heeft zien gebeuren. Uiteraard dient deze objectief en onafhankelijk te zijn om doorslaggevend te zijn.

Wanneer er een vermoeden is van een link tussen de getuige en de betrokken bestuurder, zal deze meestal beschouwd worden als een subjectieve getuige. Hun verklaring zal in de meeste gevallen dan ook geen bijkomende bewijswaarde opleveren.

  1. De rubrieken 12 “toedracht” en 13 “situatieschets” vormen het uitgangspunt voor het bepalen van de aansprakelijkheid

Onder rubriek 12 dient iedere bestuurder het vakje aan te kruisen dat het best omschrijft wat hij/zij deed op het ogenblik van het ongeval. Stond u stil of voerde u één van de vermelde manoeuvres uit? U dient dit dan aan te geven, maar denk goed na vooraleer u één of meerdere vakjes aankruist.

De aangekruiste vakjes geven immers meer toelichting over de situatieschets onder rubriek 13. De bestuurders tekenen best één gezamenlijke schets die de positie van de voertuigen weergeeft toen zij met elkaar in aanrijding kwamen.

Op de schets kan men ook de straatnamen, de aanwezige verkeersborden, de rijrichting van de voertuigen, de positie van de getuigen, e.d. vermelden.

Bent u het niet eens met de aangekruiste vakjes van de andere bestuurder? Vermeld dit dan onder rubriek 14 “opmerkingen”. Hier kan u de omstandigheden van het ongeval toelichten of tegenspreken.

  1. Voeg foto’s toe aan het aanrijdingsformulier

Foto’s van zowel de positie van de voertuigen na het ongeval, als foto’s van de schade aan de voertuigen zijn belangrijk en geven soms een beter beeld dan de getekende situatieschets.

  1. Een laatste praktische tip

Door op voorhand uw gegevens met betrekking tot uw voertuig (rubriek 7) en uw autoverzekering (rubriek 8) in te vullen, vermijdt u bijkomende stress wanneer u een ongeval hebt.

Heeft u als onderneming meerdere voertuigen ingeschreven die door verschillende bestuurders worden gebruikt? Dan kan u zelfs stickers laten drukken waarop de gegevens voorzien in de rubrieken 6, 7 en 8 worden overgenomen.

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?