Opschorting bij vluchtmisdrijf met gekwetsten

Vluchtmisdrijf bij een ongeval

Opschorting bij vluchtmisdrijf met gekwetsten

Op 29 november 2017 reed de heer Y.V. (°1929) op de Binnensingel te Antwerpen, wanneer hij plots diende te remmen voor een voorligger. Het voertuig achter hem kon echter niet tijdig tot stilstand komen, waardoor het tot een aanrijding kwam.

Beide bestuurders stapten uit, waarbij een gesprek volgde. Een aanrijdingsformulier werd niet ingevuld, noch werden gegevens uitgewisseld.

Hierna zette de heer Y.V., zich van geen kwaad bewust, zijn weg verder richting huis.

De andere bestuurder bleef echter ter plaatse en deed alsnog telefonisch aangifte van de feiten bij de politie. Toen de verbalisanten ter plaatse kwamen overhandigde de bestuurder hen een brokstuk van het voertuig van Y.V. en uitte hij plotseling ook pijnklachten.

De heer Y.V. werd later die maand verhoord, waarbij hij aangaf dat de andere bestuurder hem destijds zou hebben aangegeven dat alles in orde was en dat hij zijn weg kon verder zetten.

Uiteindelijk werd de heer Y.V. door het Openbaar Ministerie gedagvaard voor de Politierechtbank te Antwerpen wegens ‘vluchtmisdrijf met gekwetsten’, wat bestraft wordt met een minimumgeldboete van 3.200,00 euro, een rijverbod van drie maanden én de vier herstelexamens (theorie, praktijk, medisch en psychologisch).

Vluchtmisdrijf met gekwetsten wordt bestraft met een minimumgeldboete van 3.200,00 euro, een rijverbod van drie maanden én de vier herstelexamens (theorie, praktijk, medisch en psychologisch).

De Politierechter achtte de feiten bewezen en legde bovenvermelde – wettelijk verplichte – straffen op.

VLVM Advocaten tekende hierop hoger beroep aan, waarna Mr. Thomas MACHTELINCKX samen met de heer Y.V. voor de Correctionele Rechtbank verscheen.

Mr. MACHTELINCKX wees erop dat in het strafdossier nergens een medisch attest terug te vinden was m.b.t. de beweerdelijke kwetsuren van de bestuurder. Voorts werd gepleit dat de heer Y.V. zich reeds meer dan 50 jaar in het verkeer had begeven en dit zonder enige voorgaanden, zodanig dat hem dan ook het voordeel van de twijfel zou kunnen worden verleend aangaande de werkelijke inhoud van de conversatie met de andere bestuurder.

De Rechtbank besloot, op basis van voormelde argumentatie, om de tenlastelegging te herkwalificeren naar vluchtmisdrijf zonder gekwetsten.

Gelet op de aangevoerde omstandigheden werd voor deze tenlastelegging daarenboven de opschorting bekomen voor de heer Y.V., waardoor hij zijn smetteloze carrière als bestuurder bijgevolg kan afsluiten met een blanco strafblad.

 

– Thomas MACHTELINCKX

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?