Rechten van slachtoffers bij een verkeersongeval

slachtoffers verkeersongeval

Rechten van slachtoffers bij een verkeersongeval

Bent u zelf of is één van uw naasten betrokken bij een verkeersongeval? Bent u het slachtoffer van een aanrijding met vluchtmisdrijf? Heeft u schade geleden naar aanleiding van een verkeersongeval?

In dit artikel lichten wij graag toe welke rechten u heeft als slachtoffer.

Vooreerst is het belangrijk, als de politie niet ter plaatse is geweest, om zelf aangifte te doen van de gebeurtenissen waardoor u of één van uw naasten schade heeft geleden.

U heeft hierbij het recht om u benadeelde persoon te verklaren.

Als benadeelde persoon:

  • wordt u op de hoogte gebracht van het verloop van het onderzoek en de eindbeslissing van het Openbaar Ministerie (zijnde: seponering, instellen gerechtelijk onderzoek of doorverwijzing naar de rechtbank);
  • kunt u zelf documenten (bewijsstukken) toevoegen aan het dossier en onderzoeksdaden (zoals bijvoorbeeld het verhoor van een bepaalde getuige, of nazicht van camerabeelden) vragen;
  • kunt u toelating vragen om het dossier in te kijken of er een kopie van te krijgen.

Wanneer het onderzoek door de politie is afgerond, zal het Openbaar Ministerie een eindbeslissing nemen in het dossier.

Seponering

Indien het Openbaar Ministerie overgaat tot seponering van de zaak, betekent dit dat de zaak zonder gevolg zal worden geklasseerd en de dader dus niet vervolgd zal worden voor de rechtbank.

Een zaak kan om verschillende redenen geseponeerd worden, bijvoorbeeld bij gebrek aan bewijs, bij gebrek aan recherchecapaciteiten, wanneer er voorrang wordt gegeven aan de burgerlijke afhandeling van de zaak,…

Een seponering van de zaak, hoeft niet het einde te betekenen van het dossier. Als slachtoffer/benadeelde persoon kan u steeds de dader dagvaarden voor de burgerlijke rechtbank om schadevergoeding te bekomen.

Verwijzing naar de rechtbank

Wanneer de zaak wordt doorverwezen naar de strafrechter, in dit geval de Politierechtbank, heeft u het recht om zich burgerlijke partij te stellen.

Het belang van een burgerlijke partijstelling is:

  • het bekomen van een schadevergoeding;
  • het krijgen van erkenning als slachtoffer;
  • de verwerking van heel het gebeuren;
  • deelname aan het juridisch debat.

Vaak zal uw verzekeraar trachten om een minnelijke regeling te bekomen met de verzekeraar van de dader omtrent de te vergoeden schade.

U zal dan de boodschap krijgen dat het niet meer nodig is om ook de zitting van de Politierechtbank bij te wonen.

Toch is het bijwonen van de procedure niet alleen belangrijk om een schadevergoeding te krijgen, maar vormt ook een belangrijke stap in het verwerkingsproces en kan bijdragen om erkenning te krijgen als slachtoffer of nabestaande van het slachtoffer.

Bovendien heeft u als burgerlijke partij ook steeds de mogelijkheid om deel te nemen aan het juridische debat over de aansprakelijkheid voor het ongeval. In vele gevallen zal de (advocaat van) de beklaagde immers trachten om op één of andere manier aan zijn – al dan niet uitsluitende – aansprakelijkheid te ontsnappen.

Wanneer de beklaagde vrijgesproken wordt, of het slachtoffer wordt samen met de beklaagde zelf gedeeltelijk aansprakelijk gesteld, zal dit uiteraard een invloed hebben op de schadevergoeding die u zal ontvangen. Dit zorgt ook voor een nieuwe klap in het gezicht, die absoluut vermeden moet worden.

Via uw rechtsbijstandsverzekeraar heeft u, in de meeste gevallen, recht op een advocaat die u gedurende deze procedure bijstaat.

Indien u slachtoffer bent geworden van een verkeersongeval en u schade heeft geleden, kan u dan ook steeds contact opnemen met ons gespecialiseerd team van advocaten.

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?