Strengere bestraffing voor jonge bestuurders

verkeersovertreding werkstraf

Strengere bestraffing voor jonge bestuurders

Voor jonge bestuurders voorziet de Wegverkeerswet een strengere bestraffing. Met deze bijdrage wordt toegelicht op wie en wanneer deze strengere regels van toepassing zijn.

Wanneer wordt iemand beschouwd als jonge bestuurder?

Een jonge bestuurder is iemand die, op het ogenblik dat hij/zij een overtreding begaat, minder dan twee jaar houder is van een (permanent) rijbewijs categorie B.

Er wordt m.a.w. louter en alleen gekeken naar de datum waarop het permanent rijbewijs B werd behaald. De leeftijd van de overtreder speelt geen rol.

Wat zijn de gevolgen bij een verkeersovertreding als jonge bestuurder?

Indien u als jonge bestuurder voor de Politierechtbank moet verschijnen, is de rechter bij bepaalde overtreding (zie verder) verplicht om een rijverbod van minstens 8 dagen uit te spreken (1) én om het recht tot sturen afhankelijk te maken van het slagen in het theoretisch of praktisch herstelexamen (2).

De meeste politierechters luisteren meestal wel naar de betrokkene om na te gaan welk herstelexamen de voorkeur geniet. Meestal wordt aangeraden om het theoretisch rijexamen te kiezen vermits dit goedkoper is (1) en sneller kan worden afgelegd (2).

Belangrijk om in het achterhoofd te houden is dat u uw rijbewijs na het rijverbod pas zal terugkrijgen als u geslaagd bent voor het herstelexamen.

Bij welke overtredingen geldt deze strengere bestraffing?

De strengere bestraffing voor jonge bestuurders is van toepassing bij de “zwaardere” verkeersovertredingen, o.m.:

  • Alcoholintoxicatie / weigeren van een ademtest
  • Drugs in het verkeer / weigeren van een speeksteltest of bloedproef
  • Een verkeersongeval met doden of zwaargewonden
  • Vluchtmisdrijf
  • Verkeersovertredingen van de derde of vierde graad o.a. het negeren van het rode licht; knipperlichten aan een overweg negeren; over een witte doorlopende lijn rijden; etc.
  • Zware snelheidsovertredingen, nl. meer dan 20 km/u te snel in de bebouwde kom, woonerf, schoolomgeving of binnen een zone 30 en meer dan 30 km/u te snel op andere wegen;
  • Bij herhaling of recidive, eveneens bij lichtere overtredingen van eerste of tweede graad;
  • Overtredingen m.b.t. het rijbewijs.

Het doet niet ter zake dat de overtreding werd begaan met een motorvoertuig waarvoor het rijbewijs B niet nodig is.

Bij een ongeval met enkel lichtgewonden én bij lichtere overtredingen van de eerste of tweede graad zijn deze strengere regels niet van toepassing. Het is aangeraden steeds een advocaat te raadplegen indien u als jonge bestuurder een overtreding heeft begaan om na te gaan of de begane overtreding onder de strengere bestraffing valt.

Belangrijke sidenote is dat deze strengere regels enkel gelden als het permanent rijbewijs B reeds werd behaald. Bij een voorlopig rijbewijs gelden deze m.a.w. niet.

Moet u voor de Politierechtbank verschijnen of hebt u een Proces-Verbaal ontvangen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze gespecialiseerde advocaten!

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?