Verkeersboetes op afbetaling

verkeersboetes betalen boete berekenen

Verkeersboetes op afbetaling

Sinds kort is het voor bestuurders mogelijk om de verkeersboetes (minnelijke schikkingen, onmiddellijke inningen) die zij ontvangen in meerdere deelbetalingen uit te voeren.

Voordien bestond deze mogelijkheid enkel voor de geldboetes die werden opgelegd door een rechter in een vonnis. Buitengerechtelijke (minnelijke) regelingen dienden tot voor kort dus in één keer betaald te worden, ongeacht de financiële problemen van de overtreder. Aan dit probleem is men nu tegemoet gekomen.

Veel gezinnen lijden vandaag immers onder de enorme prijsverhogingen van levensmiddelen en energie. De vraag naar een ingrijpend initiatief werd dan ook stilaan onhoudbaar.

Dat deze nieuwe betaalmogelijkheid bijzonder welgekomen is, toont het groot aantal toepassingsgevallen op korte tijd aan. Volgens minister Vincent Van Quickenborne hebben op één week tijd al meer dan 500 mensen een afbetalingsplan aangevraagd.

Hoe aanvragen?

Het aanvragen van een afbetalingsplan dient online te gebeuren via de website van de Federale Overheidsdienst Justitie, waar de overtreder zich kan aanmelden via:

  • eID
  • Itsme
  • Of met de logingegevens terug te vinden op de boete.

Hoeveel deelbetalingen?

De overtreder kan zelf kiezen hoeveel deelbetalingen hij wil/kan uitvoeren. Maximaal kunnen zes deelbetalingen worden aangevraagd.

Bijvoorbeeld: een bestuurder die een onmiddellijke inning ten bedrage van 66 euro ontvangt naar aanleiding van een lichte snelheidsovertreding kan kiezen om deze betaling in maximaal zes keren op te splitsen. Iedere maand zal de betrokkene dan 11 euro betalen.

Via domiciliëring?

Na betaling van de eerste schijf worden de andere deelbetalingen automatisch gedomicilieerd en gestort op de rekening van de ontvanger. Op die manier wil men voorkomen dat mensen ‘vergeten’ te betalen. Na de laatste betaling vervalt de domiciliëring automatisch.

Welke voorwaarden?

De aanvrager dient de afbetaling aan te vragen vóór het verstrijken van de uiterlijke betaaltermijn. In elk ander geval zal de betaling van het volledig bedrag in één keer verschuldigd blijven.

Verder moet de aanvrager eveneens erkennen dat hij effectief de bestuurder was die de inbreuk beging om te vermijden dat hierover later discussie kan ontstaan.

Deze nieuwe betaalmogelijkheid staat dus nog in zijn kinderschoenen. Het valt af te wachten op welke manier uitvoeringsproblemen worden opgelost en wat er zal gebeuren wanneer bv. een domiciliëring niet automatisch zal verdwijnen na de laatste betaling.

Vragen over een verkeersboete? Ons team staat paraat. U kan ons bereiken via info@mijnboete.be of via het nummer (0)3 369 28 10

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?