Verplichtingen bij het rijden met een (opgedreven) elektrische step

elektrische step verkeer straf

Verplichtingen bij het rijden met een (opgedreven) elektrische step

De elektrische step is anno 2022 niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Niet alleen de deelstep, zoals ‘Bird’ en ‘Lime’, maar ook de aankoop van een privé-step groeit in populariteit.

Wij verduidelijken dan ook graag aan welke verplichtingen u moet voldoen voor het besturen van een dergelijke step.

De elektrische step wordt in de Wegcode gekwalificeerd als een gemotoriseerd voortbewegingstoestel:
Dit wil zeggen elk motorvoertuig met één of meer wielen dat door bouw en motorvermogen, op een horizontale weg, niet sneller kan rijden dan 25 km per uur, onder meer:

a) elektrische rolstoelen;
b) elektrische rolwagens voor personen met verminderde mobiliteit;
c) gemotoriseerde autopeds;
d) zelf balancerende een- of tweewielige elektrische toestellen.

Afhankelijk van de snelheid van de elektrische step, zullen er andere regels van toepassing zijn.

 • Indien u niet sneller rijdt dan stapvoets:
  u wordt beschouwd als een voetganger waardoor u in eerste instantie op het trottoir, een voorbehouden pad voor voetgangers en fietsers of een verhoogde gelijkgrondse berm moet rijden.
 • Indien u sneller rijdt dan stapvoets:
  u wordt beschouwd als een fietser waardoor u in eerste instantie het fietspad rechts in uw rijrichting moet gebruiken.

Voor het besturen van een elektrische step die niet sneller kan rijden dan 25 km/u heeft u geen rijbewijs, en geen verzekering nodig:

“De personen bedoeld in §1, 1° mogen slechts een motorvoertuig besturen op basis van een Belgisch rijbewijs of op basis van een Europees rijbewijs, geldig voor de categorie of de subcategorie waartoe het voertuig behoort.” (Art. 3, §2 Koninklijk Besluit 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.)

“Zijn niet onderworpen aan de verzekeringsplicht bedoeld in artikel 2, § 1, de motorrijtuigen bedoeld in artikel 1, eerste lid, die door de mechanische kracht 25 km/u niet overschrijden.” (art. 2 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)

Maar, de situatie is anders wanneer de elektrische step sneller rijdt dan 25 km/u en bijgevolg werd “opgedreven”.
In dat geval, wordt de elektrische step niet meer beschouwd als een “gemotoriseerd voortbewegingstoestel”, maar als een “motorvoertuig”.

Hiervoor gelden er andere regels:

 • U moet het voertuig laten inschrijven;
 • U heeft een geldig rijbewijs nodig;
 • U moet een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering laten afsluiten.

Wanneer één van deze verplichtingen niet werd nageleefd, zal de politie een proces-verbaal opstellen waardoor u mogelijks voor de Politierechter moet verschijnen.

Voor de Politierechtbank riskeert u volgende straffen:

 • Niet-inschrijving: een geldboete van minstens 160 EUR en een rijverbod van minstens 8 dagen tot 5 jaar;
 • Rijden zonder rijbewijs: een geldboete van minstens 1.600 EUR en een rijverbod van minstens 8 dagen tot 5 jaar;
 • Niet-verzekering: een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden en geldboete van minstens 800 EUR.

De rechter is echter niet verplicht om een rijverbod uit te spreken, indien de overtreding werd begaan met een voertuig dat niet in aanmerking komt voor een vervallenverklaring of indien de overtreding werd begaan door een voetganger.

Dit betekent dat de Politierechter bij een overtreding met een elektrische step niet verplicht is om een rijverbod uit te spreken.

Heeft u een overtreding begaan met een elektrische step of wenst u verder advies? Contacteer ons via info@mijnboete.be of via het nummer (0)3 369 28 10.

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?