Verval van het recht tot sturen: het weekendrijverbod uitgelicht

recht tot sturen rijverbod

Verval van het recht tot sturen: het weekendrijverbod uitgelicht

Wanneer u gedagvaard wordt naar aanleiding van een verkeersovertreding spreekt de Politierechter, afhankelijk van de zwaarwichtigheid, naast een geldboete ook vaak een rijverbod uit.
Eerder gaven wij in ons nieuwsoverzicht toelichting over het onderscheid tussen het rijverbod (opgelegd als straf door de Politierechter) en de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs (als tijdelijke veiligheidsmaatregel op bevel van het Openbaar Ministerie). Vandaag zoomen we specifiek in op de uitvoeringsmodaliteit van het weekendrijverbod. Dit is een gunst die aan de Politierechter kan worden gevraagd (op zitting), wanneer deze een straf uitspreekt.

Wat is een rijverbod?

Het juridisch begrip ‘verval van recht tot sturen’ is in de volksmond beter gekend als een rijverbod. Gedurende een rijverbod is het verboden om tijdens een bepaalde tijd of levenslang een motorvoertuig te besturen.

Wat is het verschil met een standaard rijverbod?

Een ‘normaal’ rijverbod dient aaneensluitend te worden uitgevoerd.
Wanneer de Politierechter bv. twee weken rijverbod uitspreekt, zal het rijverbod (binnen een termijn van 2 à 3 maanden na de uitspraak) aaneensluitend, in één periode moeten worden uitgevoerd.
Concreet betekent dit dat u uw rijbewijs twee weken onafgebroken moet afgeven.

Een weekendrijverbod wordt daarentegen uitgevoerd van vrijdagavond 20 uur tot zondagavond 20 uur, en van 20 uur op de vooravond van een wettelijke feestdag tot 20 uur op die wettelijke feestdag.

De twee weken rijverbod in het aangehaald voorbeeld zullen in dit geval worden verdeeld over 8 weekends.
In de praktijk moeten mensen die worden veroordeeld tot een weekendrijverbod hun rijbewijs omwisselen naar een tijdelijk rijbewijs. Hierop wordt een code aangebracht die hen toelaat om uitsluitend gedurende de week te rijden.
Het tijdelijk rijbewijs wordt aangekocht op het gemeentehuis van de woonplaats van de overtreder. De kostprijs bedraagt ongeveer 25 euro.

Nadat het weekendrijverbod werd uitgevoerd, dient het tijdelijk rijbewijs te worden omgewisseld naar het ‘oude’ rijbewijs.

Waarom een weekendrijverbod?

Veel mensen zijn beroepsmatig afhankelijk van hun rijbewijs en hebben hun wagen dagelijks nodig om van en naar het werk te rijden. Een alternatief is soms zeer moeilijk. Denk bijvoorbeeld aan vrachtwagenchauffeurs, aannemers zonder personeel in dienst, mensen die met de nacht of in ploegen werken, … Een weekendrijverbod stelt mensen dus in de mogelijkheid om hun job (tijdens de week) te kunnen blijven uitoefenen.

Opgelet: soms geen weekendrijverbod mogelijk!

In sommige gevallen is het wettelijk niet mogelijk om een weekendrijverbod te vragen.
Van zodra de Politierechter iemand veroordeelt tot het ondergaan van herstelonderzoeken of -examens (medisch, psychisch onderzoek en/of theoretisch, praktisch examen), kan het weekendrijverbod niet langer worden opgelegd.

Dit is ook het geval voor jonge bestuurders die, op het ogenblik van de verkeersovertreding, minder dan twee jaar in het bezit zijn van hun definitief rijbewijs.

Werd u gedagvaard en wil u een weekendrijverbod? Onze experten verlenen u een vrijblijvend advies, contacteer ons hier.

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?