Verwarring alom: wanneer hebben fietsers voorrang bij het oversteken van de rijbaan

Voorrang fietsers

Verwarring alom: wanneer hebben fietsers voorrang bij het oversteken van de rijbaan

Als fietser is het niet altijd evident om te weten wanneer u al dan niet voorrang heeft bij het oversteken van de rijbaan: soms heeft de autobestuurder voorrang, soms de fietser.

Toenmalig Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts wou een einde maken aan deze verwarrende situatie en voerde in 2017 een nieuwe voorrangsregeling in voor fietsers op drukke oversteekplaatsen.

Een aantal nieuwe wegmarkeringen moesten duidelijk maken dat de fietser op de desbetreffende plaatsen geen voorrang geniet bij het oversteken van de rijbaan:

  • een fietslogo op de grond;
  • haaientanden;
  • een fietsgeleidingslijn (een onderbroken witte geblokte streep) langs één zijde van het kruispunt.

U zult deze nieuwe wegmarkeringen vooral terugvinden op plaatsen waar u als fietser een voorrangsbaan dient te dwarsen.

De wegmarkeringen hebben tot doel de geleiding voor de fietsers te verbeteren en het attentieniveau van een afdraaiend voertuig ten opzichte van de fietsers te verhogen.

Ondanks de goede wil van minister Weyts, werden deze nieuwe markeringen tot op vandaag nog niet opgenomen in het verkeersreglement.

Dit betekent dat ze een juridische grondslag missen en zowel de autobestuurder als de fietser zich hierop niet kunnen beroepen indien het tot een aanrijding komt.

Dit heeft tot gevolg dat er moet teruggevallen worden op de ‘oude’ regelgeving omtrent de oversteekplaatsen voor fietsers.

Deze doet zich voor als volgt:

  • is er geen markering of signalisatie voorzien, dan gelden de algemene regels van de voorrang van rechts;
  • is er een onderbroken witte streep aan weerszijden van de oversteekplaats en/of rode verfmarkering op de oversteekplaats aangebracht, dan heeft u als fiets voorrang t.o.v. de autobestuurder.

Bij een verkeersongeval dat zich naar aanleiding van de nieuwe wegmarkeringen voordoet, rijst dan ook meteen de vraag naar de aansprakelijkheid van de wegbeheerder. Deze is er immers toe gehouden slechts wegen open te stellen die de veiligheid kunnen garanderen van alle weggebruikers.

Aangezien de nieuwe wegmarkeringen wel reeds werden aangebracht op de rijbaan, terwijl hiermee eigenlijk geen rekening dient gehouden te worden, wordt een zeer onduidelijke en onveilige situatie gecreëerd voor de fietser.

Onze advocaten bij MIJN BOETE bekijken dan ook graag samen met u wat uw rechten zijn en welke stappen u kunt ondernemen.

Mr. Tahnee DE SMET

17 april 2020  

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?