Vrijspraak voor vluchtmisdrijf

Ongeval vluchtmisdrijf straf

Vrijspraak voor vluchtmisdrijf

Begin maart diende mevrouw S.V. zich te verantwoorden voor de Politierechtbank van Turnhout n.a.v. een vermeend verkeersongeval met vluchtmisdrijf op de parking van een kinderspeeltuin.

Bij het verlaten van haar parkeerplaats raakte S.V. de achterkant van een geparkeerde wagen. Hierna reed zij weg zonder haar gegevens achter te laten.

Overeenkomstig artikel 33 Wegverkeerswet pleegt een bestuurder van een voertuig vluchtmisdrijf wanneer deze weet dat dit voertuig de oorzaak van dan wel aanleiding tot een wegverkeersongeval is geweest, en de vlucht neemt om zich aan dienstige vaststellingen te onttrekken.

Opdat men veroordeeld kan worden voor vluchtmisdrijf is een bijzonder opzet vereist: de bestuurder moet zich wetens en willens aan vaststellingen onttrekken.

Derhalve dient het Openbaar Ministerie aan te tonen dat de betrokken bestuurder in kwestie doelbewust de plaats van de aanrijding heeft verlaten. In voorliggende casus, verwees het Openbaar Ministerie in dat opzicht naar de getuigenverklaring van de heer J.V. Deze had het voorval voor zijn neus kunnen gadeslaan en deed daarna aangifte bij de Politie.

Echter, de ‘getuigen’verklaring van de heer J.V. bevatte een aantal tegenstrijdigheden, waardoor de bewijswaarde in twijfel werd getrokken.

Ter zitting wees Mr. Keteleers bovendien op de zeer beperkte schadeomvang aan beide voertuigen. Hierdoor werd aannemelijk gemaakt dat S.V. de raak niet gevoeld had en geen weet had van een aanrijding.

De bovenstaande argumenten overtuigden de Politierechtbank om mevrouw S.V. vrij te spreken voor vluchtmisdrijf. Voor de aanrijding zelf werd zij veroordeeld tot de absolute minimumgeldboete, die bovendien volledig met uitstel werd toegekend.

Indien u ook vervolgd wordt voor het veroorzaken van een verkeersongeval en u tevens wordt verweten de vlucht te hebben genomen, doet u er goed aan om uw proces-verbaal te laten nalezen door één van onze gespecialiseerde advocaten. Zij zullen u hierin met raad en daad bijstaan.

Mr. Hanne KETELEERS

7 april 2020

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?