Vrijspraak na rijden onder invloed? Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen!

1700x1133_MijnBoete_Vrijspraak

Vrijspraak na rijden onder invloed? Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen!

Maandag 22 april 2024 werd in Brugge een man vrijgesproken voor het rijden onder invloed van alcohol. Opvallend, hij werd hierop betrapt zonder dat hij één druppel alcohol had gedronken. Bij de man werd tijdens het onderzoek een zeer zeldzaam syndroom vastgesteld: Het autobrouwerijsyndroom. Maar wat is dit juist?

Het autobrouwerijsyndroom

Het autobrouwerijsyndroom is een aandoening waarbij het lichaam zelf alcohol aanmaakt. De persoon die aan deze aandoening lijdt kan geïntoxiceerd zijn zonder één druppel alcohol te hebben gedronken. Deze intoxicatie komt in zo’n geval door het eten van suikers en koolhydraten.

Bij mensen zonder medische aandoening is er altijd een klein spoor van alcohol aanwezig. Hier gaat het dan om een minieme hoeveelheid, namelijk 0,003 promille. Bij diabetespatiënten of mensen met levercirrose kan dit hoger liggen, maar blijft het nog steeds onder de wettelijke limiet van 0,5 promille (= 0,21 mg/l uitgeademde alveolaire lucht).

Indien u daarentegen lijdt aan het autobrouwerijsyndroom, zal het alcoholgehalte niet onder de wettelijke limiet blijven en is het dus mogelijk dat u een positieve ademtest aflegt.

Hoe wordt dit syndroom opgespoord?

Het syndroom kan worden opgespoord door middel van een glucosetest. In deze test wordt de patiënt gevraagd glucose te drinken. Na één uur en na twee uur kan er dan getest worden om te kijken of er alcohol zichtbaar wordt.

Het autobrouwerijsyndroom is een zeer zeldzame aandoening. Zo zijn er wereldwijd maar zo’n 20 gevallen bekend.

De politierechter heeft in deze zaak dan ook gesteld dat  er sprake was van overmacht, waardoor de man dus werd vrijgesproken voor het rijden onder invloed van alcohol.

Wat is overmacht?

Overmacht is een gebeurtenis buiten elk aanwijsbaar menselijk handelen.

Overmacht vormt een schulduitsluitingsgrond in het strafrecht, hetgeen betekent dat hoewel er sprake is van een misdrijf, de dader geen verwijt treft. De schuld van de dader wordt als het ware opgeheven.

Kan ik mij hierop beroepen?

Om beroep te kunnen doen op deze aandoening, moet u over een medisch attest beschikken dat dit bevestigt.

Wanneer u dus rijdt onder invloed van alcohol zonder dat er een bewijs is dat u aan deze aandoening lijdt, zal u wel degelijk gestraft worden.

Voor het rijden onder invloed van alcohol riskeert u volgende straffen:

  • Een geldboete tussen 1.600 euro en 16.000 euro;
  • Een rijverbod tussen 8 dagen en 5 jaar, eventueel gekoppeld aan een medisch en psychologisch herstelonderzoek;
  • Een bijkomend alcoholslot of verklaring tot rijongeschiktheid (art. 42 WPW)

Deze straffen zullen hoger liggen wanneer er ook sprake is van dronkenschap of wanneer u binnen de 3 jaar na uw laatste veroordeling nieuwe feiten heeft gepleegd.

Contacteer ons vrijblijvend om juridisch advies in te winnen.

Graag direct een antwoord op uw vraag? Bel ons dan meteen! +32 (0)3 369 28 10

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?