Wat indien mijn rijverbod zou aflopen, maar ik mijn herstelexamen niet kan gaan afleggen door de huidige maatregelen?

Rijverbod herstelexamen

Wat indien mijn rijverbod zou aflopen, maar ik mijn herstelexamen niet kan gaan afleggen door de huidige maatregelen?

Een groot deel van de bevolking wordt op dit moment getroffen door het virus, niet in het minst onze ouderen. Doch zullen de gevolgen hiervan voelbaar zijn op meerdere vlakken dan enkel het gezondheidsaspect, denk bv. maar aan de wereldwijde economie.

De ingrijpende maatregelen die werden uitgevaardigd om de verspreiding van het virus in te dijken, waaronder de ‘lockdown light’, hebben ook op het vlak van mobiliteit een enorme impact. Enkel de niet-essentiële verplaatsingen zijn toegestaan, wat reeds een merkbaar effect heeft in het straatbeeld.

Minder verkeer betekent minder overtredingen…op enkele uitzonderingen na uiteraard: Zo werd afgelopen week nog een dame uit het verkeer gehaald, onder invloed van drank en drugs, dewelke zich met een hoge liefdesnood niet langer kon bedwingen om thuis te blijven. De dame in kwestie kreeg o.m. een proces-verbaal onder de neus geschoven voor het schenden van de maatregelen en zal zich later nog dienen te verantwoorden voor de politierechtbank voor het rijden onder invloed…een dure uitstap dus.

Anderzijds dient te worden vastgesteld dat er zich ook op het vlak van de strafuitvoering problematische situaties voordoen, dewelke niet voorzien waren door de wetgever.

Personen bij wie voorafgaand aan de maatregelen een rijverbod inging, gekoppeld aan een herstelproef (theoretisch of praktisch examen bv.), zien zich immers geconfronteerd met gesloten examencentra.

Wanneer hun rijverbod normalerwijze zou aflopen vóór het einde van de maatregelen zien zij zich thans in de onmogelijkheid om de examens af te leggen, waardoor zij de facto een verlengd rijverbod – en dus strengere straf – zullen moeten uitzitten.

Op heden geldt deze maatregel t.e.m. 19 april, doch is de kans (zeer) reëel dat deze periode verlengd zal worden. Op zich niet zo erg zou u denken, aangezien er toch enkel essentiële verplaatsingen mogen plaatsvinden. In de praktijk zien we echter dat onder deze personen ook zorgverleners en thuisverpleegkundigen zitten, die op deze manier verhinderd worden hun job uit te voeren, net in een tijd dat we alle hulp kunnen gebruiken.

Het Parket en de FOD Mobiliteit zijn echter onverbiddelijk, waarbij (op heden) geen enkele uitzondering werd toegestaan :

“Voor de duur van de sluiting van de examencentra tegen de verspreiding van het virus worden geen regelgevende maatregelen getroffen die toelaten dat het rijbewijs eerder wordt teruggegeven door de griffie. (…). De huidige toestand is dan ook uitzonderlijk en hopelijk kunnen de examencentra op 20/4 de examens hervatten.”

Het ziet er dus naar uit dat, ondanks talloze uitvoeringsbesluiten, niet zal worden ingegrepen. Onze advocaten bekijken alleszins wat de mogelijke stappen zijn die (op korte) termijn ondernomen kunnen worden. Indien u hierover vragen heeft kan u dus steeds rechtstreeks contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaten via info@mijnboete.be of via 03 369 28 00.

Mr. Thomas MACHTELINCKX

3 april 2020

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?