Wat is de bewijswaarde van mijn proces-verbaal?

European Police Blue Uniform Back One

Wat is de bewijswaarde van mijn proces-verbaal?

Wanneer u door de politie werd geverbaliseerd voor een verkeersovertreding, zal u hiervan een proces-verbaal ontvangen.

Bijzondere bewijswaarde

In principe geniet een proces-verbaal opgesteld door een bevoegd persoon bijzondere bewijswaarde. Dit betekent dat een Politierechter meer geloof moet hechten aan de daarin beschreven vaststellingen, dan aan uw versie van de feiten. Met andere woorden: uw woord is – behoudens tegenbewijs – minder waard dan dat van de agenten die het proces-verbaal opstelden.

Het gaat hierbij om wat de agenten met hun eigen ogen en oren hebben kunnen vaststellen, en niet wat zij hebben gehoord van getuigen en/of omstaanders of eigen gevolgtrekkingen die zij hebben gedaan.

Termijn

De Wegverkeerswet bepaalt dat er een afschrift van het proces-verbaal moet worden toegezonden aan de vermoedelijke overtreder binnen een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de vaststelling van de overtreding.

Wanneer deze termijn niet wordt nageleefd, betekent dit spijtig genoeg niet dat het proces-verbaal ongeldig is en dat hiermee geen rekening meer kan worden gehouden.

Een laattijdige verzending van een afschrift van het proces-verbaal heeft enkel tot gevolg dat het in principe zijn bijzondere bewijswaarde verliest, en enkel nog geldt als inlichting. Met andere woorden: uw woord is op dat moment even veel waard dan de vaststellingen van de agenten.

De achterliggende reden hiervoor is dat u omwille van het ruime tijdsverloop geen tegenbewijs meer kunt aanleveren waardoor uw rechten van verdediging mogelijks geschonden kunnen zijn.

In de praktijk

Op dat moment beoordeelt de Politierechter vrij de bewijswaarde van zo’n proces-verbaal. In de praktijk zien wij echter dat een Politierechter doorgaans nog steeds geneigd is om meer geloof te hechten aan de vaststellingen beschreven in een proces-verbaal, ook al werd dit laattijdig verzonden.

Indien u thans geconfronteerd wordt met een proces-verbaal dat laattijdig werd verzonden en u wenst dat wij voor u onderzoeken of uw rechten van verdediging hierdoor geschonden werden, kan u steeds beroep doen op onze gespecialiseerde advocaten via info@mijnboete.be of via het telefoonnummer (0)80.36.36.36.

Mr. Tahnee DE SMET
17 september 2020

Hulp nodig?