Welke kosten zijn er verbonden aan de politierechtbank

kosten politierechtbank foto

Welke kosten zijn er verbonden aan de politierechtbank

In het Belgische rechtssysteem is de politierechtbank de bevoegde rechtbank voor het afhandelen van verkeersovertredingen. Voor mensen die voor deze rechtbank verschijnen, ook wel beklaagden genaamd, is het echter vaak onduidelijk welke financiële gevolgen hiermee gepaard gaan. In dit artikel bespreken we gedetailleerd de diverse kosten die kunnen ontstaan bij een dagvaarding voor de politierechtbank in België.

Uitgaven voor juridische bijstand

Bij een procedure voor de politierechtbank is men geenszins verplicht een beroep te doen op een advocaat, maar het kan wel een grote meerwaarde hebben. Indien men besluit een beroep te doen op een advocaat, brengt dit uiteraard kosten met zich mee. Tarieven variëren op basis van de complexiteit van de zaak en de benodigde tijd. Heb je voor verkeerszaken een rechtsbijstandsverzekering? Dan komen zij vaak tussen in deze kosten waardoor dit voor jou gratis is.

Kosten voor expertise

In sommige gevallen stelt de rechtbank een expert aan om elementen van het dossier grondig te onderzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de rechter zich vragen stelt over de alcoholproblematiek van een beklaagde. In dit scenario kan hij een arts aanstellen om aan de hand van een medisch onderzoek, meer informatie te verkrijgen aangaande de alcoholconsumptie van een beklaagde.

Geldboetes en schadevergoeding

Bij een effectieve veroordeling, kan de politierechtbank uiteraard geldboetes opleggen als straf voor de overtreding. Bovendien kan de rechtbank bepalen dat de veroordeelde een schadevergoeding moet betalen aan het slachtoffer of de benadeelde partij.

Bijdragen aan diverse fondsen

 Wanneer de beklaagde veroordeeld wordt door de politierechtbank, zal deze steeds een bijdrage moeten betalen aan het fonds tweedelijnsbijstand. Dit fonds geeft mensen met beperkte financiële middelen de mogelijkheid om kosteloos beroep te doen op een advocaat.

In het geval dat de opgelegde geldboete hoger is dan 25,00 euro, zal de veroordeelde ook een bijdrage moeten betalen aan het zogeheten ‘Slachtofferfonds’. Bij dit fonds kunnen slachtoffers van opzettelijke gewelddaden terecht voor een schadevergoeding, in het geval dat de dader niet gekend is of onvermogend blijkt.

Gerechtskosten

 Naast boetes zijn er ook steeds gerechtskosten te betalen bij een dossier voor de politierechtbank. Deze kosten kunnen variëren maar bedragen meestal ongeveer 90,00 euro. In sommige gevallen worden deze koste ten laste genomen door de rechtsbijstandsverzekeraar.

Heb je specifieke vragen of hulp nodig? Vraag hier gratis juridisch advies.

Graag direct een antwoord op uw vraag? Bel ons dan meteen! +32 (0)3 369 28 10

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsHulp nodig?