Vluchtmisdrijf bij een ongeval met gewonden

Boete voor vluchtmisdrijf met gewonden

Veroorzaakte u een ongeval waarbij gewonden zijn gevallen? Dan is het belangrijk dat u ter plaatse blijft tot de politiediensten alle vaststellingen hebben gedaan. Als u dit niet doet en de politie ontdekt dat u betrokken partij was, dan riskeert u een hoge boete voor vluchtmisdrijf.

Wanneer pleegt u vluchtmisdrijf?

Vluchtmisdrijf betekent dat u de plaats van een ongeval verlaat om te vermijden dat de politie vaststellingen kan doen. Omdat de boete voor dit misdrijf zo hoog is, blijft u best ter plaatse – zelfs als u gedronken hebt. Ook als u zich achteraf nog aangeeft bij de politie, pleegt u vluchtmisdrijf en riskeert u vervolging.

U pleegt géén vluchtmisdrijf als u weggevoerd wordt met de ambulance of als u zelf de politie of hulpdiensten waarschuwt. Zo lang de politie nog de nodige vaststellingen kan doen om de precieze omstandigheden van het ongeval te achterhalen, pleegt u geen vluchtmisdrijf. In sommige gevallen kan vluchtmisdrijf omgezet worden in een lichtere overtreding.

Boete vluchtmisdrijf met gewonden

Vluchtmisdrijf na een ongeval met gewonden of doden wordt heel zwaar bestraft:

  • een gevangenisstraf van 15 dagen tot 3 jaar;
  • een geldboete van 3.200 tot 40.000 euro;
  • een verplicht rijverbod (verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig) van minimaal 3 maanden of zelfs voorgoed;
  • u moet ook opnieuw uw theoretisch en praktisch rijexamen afleggen en een psychologisch onderzoek ondergaan voor u uw rijbewijs kunt terugkrijgen.

Opgelet: bovenop deze boetes, riskeert u ook een veroordeling voor onvrijwillige slagen en verwondingen. De straffen hiervoor zijn:

  • een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 jaar;
  • een geldboete van 400 tot 8.000 euro.

Verzachting van het misdrijf

Vluchtmisdrijf kan in sommige gevallen omgezet worden in een mildere overtreding. Daarvoor moet u wél een duidelijke verdediging voeren voor de politierechter.

Herhaling van vluchtmisdrijf bij ongeval met gewonden

U pleegt een tweede keer vluchtmisdrijf binnen de drie jaar?  Dan riskeert u een dubbele boete en een gevangenisstraf van 1 maand tot 8 jaar (ongeval met gewonden of dodelijk slachtoffer).

Om uw straf en uw boete zo laag mogelijk te houden, raadpleeg dan gratis één van onze topadvocaten.

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Wet politie wegverkeer of verkeerswet).

Artikel 33

§ 1. Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en met geldboete van 200 euro tot 2.000 euro  of met een van die straffen alleen wordt gestraft:

 elke bestuurder van een voertuig of van een dier die, wetend dat dit voertuig of dit dier oorzaak van, dan wel aanleiding tot een verkeersongeval op een openbare plaats is geweest,

hij die wetend dat hij zelf oorzaak van, dan wel aanleiding tot een verkeersongeval op een openbare plaats is geweest, de vlucht neemt om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, zelfs wanneer het ongeval niet aan zijn schuld te wijten is.

§ 2. Heeft het ongeval voor een ander slagen of verwondingen tot gevolg gehad, dan wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot drie jaar en met een geldboete van 400 euro tot 5.000 euro of met een van die straffen alleen en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of levenslang.

Heeft het ongeval voor een ander de dood tot gevolg gehad, dan wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot vier jaar en met een geldboete van 400 euro tot 5000 euro of met een van die straffen alleen en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of levenslang.

Het herstel van het recht tot sturen is afhankelijk van het slagen voor het theoretisch examen, het praktisch examen en het psychologisch onderzoek bedoeld in artikel 38, § 3, eerste lid.

§ 3. 1° Met een gevangenisstraf van een maand tot vier jaar en met een geldboete van 400 euro tot 5 000 euro of met een van deze straffen alleen, wordt hij gestraft die, na een veroordeling met toepassing van artikel 33, § 1 of 33, § 2 binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan een van de bepalingen van artikel 33, § 1 overtreedt.

 Hij die, na een veroordeling met toepassing van artikel 33, § 1, of 33, § 2, binnen de drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan artikel 33, § 2, overtreedt wordt gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot acht jaar en met een geldboete van 800 tot 10 000 euro, of met een van deze straffen alleen.

Strafwetboek

Art. 418.

Schuldig aan onopzettelijk doden of aan onopzettelijk toebrengen van letsel is hij die het kwaad veroorzaakt door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het oogmerk om de persoon van een ander aan te randen.

Art. 419.

Hij die onopzettelijk iemands dood veroorzaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met geldboete van vijftig euro tot duizend euro.
Wanneer de doding het gevolg is van een verkeersongeval dan bedraagt de gevangenisstraf drie maanden tot vijf jaar en de geldboete 50 euro tot 2000 euro.

Art. 420.

Indien het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg alleen slagen of verwondingen ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van vijftig euro tot vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen.

Wanneer de slagen of verwondingen het gevolg zijn van een verkeersongeval dan bedraagt de gevangenisstraf acht dagen tot een jaar en de geldboete 50 euro tot 1000 euro.

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)80 36 36 36
E: info@mijnboete.be

Contacteer ons meteen

Contacteer ons snel voor gratis advies en bijstand. Gratis? Jazeker, lees het hier.