Vluchtmisdrijf bij stoffelijke schade

Boete voor vluchtmisdrijf

Vluchtmisdrijf is een misdrijf op zich. U wordt dan bestraft voor het feit dat u de plaats van een ongeval hebt verlaten zonder te wachten op de hulpdiensten of politiediensten. De veroordeling kan dus gecombineerd worden met andere boetes zoals een alcoholboete.

U pleegde vluchtmisdrijf na een ongeval? Wat met de boetes? De Belgische rechter en wetgever zijn heel streng voor wie vluchtmisdrijf pleegt. Onze gespecialiseerde advocaten helpen u graag verder.

Wanneer pleegt u vluchtmisdrijf?

U pleegt vluchtmisdrijf als u betrokken bent bij een ongeval met stoffelijke schade en de plaats van dat ongeval verlaat om te vermijden dat de politie vaststellingen kan doen. Ook als u voetganger of fietser bent en een ongeval veroorzaakt hebt, mag u die plaats niet verlaten.

De regel bestaat onder meer om te vermijden dat men niet meer kan vaststellen of u onder invloed was van alcohol of drugs op het moment van het ongeval. Ook als u zich nadien nog aangeeft bij de politie, kan er dus sprake zijn van vluchtmisdrijf.

Boete vluchtmisdrijf bij stoffelijke schade

Veroorzaakte u alleen stoffelijke schade of materiële schade en pleegde u vluchtmisdrijf? Dan riskeert u onder meer:

  • een gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden en/of;
  • een geldboete van 1.600 tot 16.000 euro;
  • een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar;

Verzachting van het misdrijf

Vluchtmisdrijf kan in sommige gevallen omgezet worden in een mildere overtreding. Daarvoor moet u wél een duidelijke verdediging voeren voor de politierechter.

Herhaling van vluchtmisdrijf bij stoffelijke schade

U pleegt een tweede keer vluchtmisdrijf binnen de drie jaar?  Dan riskeert u een dubbele boete en een gevangenisstraf van 1 maand tot 4 jaar (ongeval zonder gewonden).

Om uw straf en uw boete zo laag mogelijk te houden, raadpleeg dan gratis één van onze topadvocaten.

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Wet politie wegverkeer of verkeerswet).

Artikel 33

§ 1. Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en met geldboete van 200 euro tot 2.000 euro  of met een van die straffen alleen wordt gestraft:

 elke bestuurder van een voertuig of van een dier die, wetend dat dit voertuig of dit dier oorzaak van, dan wel aanleiding tot een verkeersongeval op een openbare plaats is geweest,

hij die wetend dat hij zelf oorzaak van, dan wel aanleiding tot een verkeersongeval op een openbare plaats is geweest, de vlucht neemt om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, zelfs wanneer het ongeval niet aan zijn schuld te wijten is.

§ 2. Heeft het ongeval voor een ander slagen of verwondingen tot gevolg gehad, dan wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot drie jaar en met een geldboete van 400 euro tot 5.000 euro of met een van die straffen alleen en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of levenslang.

Heeft het ongeval voor een ander de dood tot gevolg gehad, dan wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot vier jaar en met een geldboete van 400 euro tot 5000 euro of met een van die straffen alleen en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of levenslang.

Het herstel van het recht tot sturen is afhankelijk van het slagen voor het theoretisch examen, het praktisch examen en het psychologisch onderzoek bedoeld in artikel 38, § 3, eerste lid.

§ 3. 1° Met een gevangenisstraf van een maand tot vier jaar en met een geldboete van 400 euro tot 5 000 euro of met een van deze straffen alleen, wordt hij gestraft die, na een veroordeling met toepassing van artikel 33, § 1 of 33, § 2 binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan een van de bepalingen van artikel 33, § 1 overtreedt.

 Hij die, na een veroordeling met toepassing van artikel 33, § 1, of 33, § 2, binnen de drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan artikel 33, § 2, overtreedt wordt gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot acht jaar en met een geldboete van 800 tot 10 000 euro, of met een van deze straffen alleen.

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)80 36 36 36
E: info@mijnboete.be

Contacteer ons meteen

Contacteer ons snel voor gratis advies en bijstand. Gratis? Jazeker, lees het hier.