Het verval uitgesproken wegens lichamelijke of gesteelijke ongeschiktheid

Verval het recht tot sturen moet door de Politierechter uitgesproken worden wanneer, naar aanleiding van een veroordeling of opschorting van een straf of internering wegens een verkeersovertreding, u lichamelijk of geestelijk ongeschikt wordt bevonden tot het besturen van een voertuig.

Het verval zal minstens 6 maanden bedragen, te rekenen vanaf de dag dat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, waarna om een herziening gevraagd kan worden.