Boete voor rijden in de verboden richting

Een boete voor rijden in de verboden richting (rijden in de verkeerde richting) is snel gebeurd: u slaat een eenrichtingsstraat in van de verkeerde kant, u rijdt een rotonde fout op, u verlaat een parking aan de verkeerde zijde, …

De boete voor spookrijden kan hoog oplopen. Vraag daarom zeker gratis advies van advocaat Jorgen Van Laer.

Wanneer krijgt u een boete voor spookrijden?

Het verkeersbord C1 (rond rood bord met een horizontale witte streep) is duidelijk: u mag het niet voorbijrijden tenzij eronder een uitzonderingsbord hangt. Doet u dat wel? Dan krijgt u een boete voor spookrijden.

Ook als u de pijlenrichting op een rotonde niet volgt, rijdt u in de verboden richting. Dan moet u een boete betalen.

Het is ook verboden om achteruit het verbodsbord voorbij te rijden.

Fietsers in eenrichtingsstraten

Als fietser gelden dezelfde regels: u mag niet in een eenrichtingsstraat rijden in de verkeerde richting. Vaak zal het verbodsbord een uitzondering maken voor fietsers (niet voor bromfietsers!) en mag u wel in de tegengestelde richting door de straat rijden. U moet dan wél nog altijd rechts houden (zie boete in verband met de regels betreffende het kruisen).

Er bestaat geen algemene uitzondering voor fietsers om te spookrijden.

Minnelijke schikking aanvaarden of niet?

De kans is groot dat het parket u een voorstel doet om de zaak te regelen met een minnelijke schikking. Bij een minnelijke schikking zal u een geldbedrag moeten betalen en zal u niet voor de politierechter moeten verschijnen. Als u deze minnelijke schikking dan niet betaalt, zal u alsnog kunnen worden gedagvaard. Het parket bepaalt de hoogte van de minnelijke schikking. Ga daar alleen op in als u geen verweer wilt voeren tegen uw boete. Wilt u dat wel? Doe dan zeker beroep op het gratis advies van gespecialiseerd straf- en verkeersrechtadvocaat Jorgen Van Laer.

Bereken uw boete voor spookrijden

Spookrijden is een overtreding van de derde graad. Dat wil zeggen dat u een ernstige sanctie te wachten staat:

  • Boete: 30 tot 500 euro
  • Rijverbod is mogelijk
  • Jonge bestuurders krijgen sowieso een rijverbod en moeten opnieuw een theoretisch of praktisch examen doen.

Krijgt u voor de tweede keer binnen de drie jaar een boete voor rijden in de verboden richting? Dan verdubbelen de boetebedragen.

Houd er rekening mee dat als u door de politierechter tot een geldboete wordt veroordeeld, deze boete moet vermenigvuldigd worden met de opdeciemen.

Wilt u zich optimaal verzetten tegen deze boete? Vraag gratis advies aan onze specialist ter zake, advocaat Jorgen Van Laer.

Verzachtende omstandigheden

De rechter kan oordelen dat er sprake is van verzachtende omstandigheden. In dit geval kan de geldboete verminderd worden, zonder dat deze minder dan één euro mag bedragen. Als er zowel een geldboete als een rijverbod wordt uitgesproken, kan de rechter de geldboete verminderen met de kosten van de herstelonderzoeken en –examens en de erelonen van de geneesheer en psycholoog. De boete mag ook hier niet lager liggen dan één euro.

Bijzondere bewijswaarde proces verbaal

Het proces verbaal beschrijft de feitenversie van de politie. Die versie heeft in de rechtbank een grotere bewijswaarde dan uw feitenrelaas. U moet uw verweer tegen de boete voor spookrijden dus aanvullen met extra bewijsmiddelen.

Vraag gratis advies aan advocaat Jorgen Van Laer en zijn medewerksters voor een optimaal verweer.

Artikel 68. Verbodsborden

68.1. De verbodsborden worden rechts geplaatst; wanneer de plaatsgesteldheid het evenwel niet toelaat mogen zij boven de rijbaan geplaatst worden.
Zij mogen herhaald worden op de plaatsen waar het verkeer het rechtvaardigt.

68.2. Een verbodsbord mag aangekondigd worden door een gelijkaardig verkeersbord, aangevuld met een onderbord dat bij benadering de afstand aanduidt waarop het verbod begint.

68.3. De verbodsborden en de eindverbodsborden worden hierna afgebeeld:

C1. Verboden richting voor ieder bestuurder.

Gratis juridisch advies

Kreeg u een boete in de bus? Wordt u voor de politierechtbank gedagvaard na een ongeval of verkeersovertreding? Dan schakelt u best een advocaat in.

Gratis advocaat via rechtsbijstand

Meer dan 90 procent van alle autobestuurders heeft recht op een gratis advocaat via zijn verzekeringsmaatschappij. Dat is opgenomen in bijna elke autoverzekeringspolis. Niet vergeten: de rechtsbijstandverzekering dekt ook de eventuele gerechtskosten! U betaalt dus helemaal niets.

U mag die advocaat altijd zelf kiezen – wat uw verzekeringsagent of makelaar ook beweert. U kiest dus best voor een specialist in strafrecht en verkeersrecht. Zoals Jorgen Van Laer en zijn gespecialiseerd team.

Schakel onze gratis advocaten in.

Pro deo advocaat

Hebt u geen rechtsbijstandverzekering? Dan nog komt u mogelijk in aanmerking voor gratis bijstand door een pro-deo advocaat. Bezorg ons uw loongegevens en informatie over uw boete – dan gaan wij na of u in aanmerking komt voor gratis rechtsbijstand.

Schakel gratis een pro deo advocaat in.

Betalende advocaat

Hebt u geen rechtsbijstand en geen recht op een advocaat pro-deo? Dan nog kunt u gebaat zijn bij assistentie van een advocaat – zeker in zwaardere dossiers. Onze specialisten hebben veel ervaring in strafrecht en verkeersrecht. Ze maken graag eerlijke en duidelijke afspraken over ereloon en vergoeding. Zo kan er een vast bedrag worden afgesproken en wordt u niet geconfronteerd met verassingen. Onze advocaten verdedigen uw zaak met verve voor de politierechtbank. Mijnboete.be ziet erop toe dat dit kwaliteitsvol gebeurt.

Neem contact op met advocaat Jorgen Van Laer en zijn team.