Vereisten om een voertuig in het verkeer te brengen


 

Een voertuig mag slechts in het verkeer worden gebracht indien het:

  • Is ingeschreven bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) en de nummerplaat draagt die bij die inschrijving werd toegekend;
  • Een technische keuring heeft ondergaan waarvoor een geldig keuringsbewijs werd uitgeschreven;
  • Rechtsgeldig verzekerd is volgens de Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (WAM-Wet).

U moet als chauffeur of eigenaar van een voertuig beschikken over alle nodige documenten om dat voertuig op de openbare weg te gebruiken: verzekering, keuringsbewijs, inschrijvingsbewijs, rijbewijs, … De straffen op het niet kunnen tonen van die documenten, liggen hoog. In de meeste gevallen moet u ook meteen voor de politierechter verschijnen.

Kreeg u een boete of dagvaarding in de bus omdat u niet de juiste papieren kon voorleggen? Bereid uw verdediging dan voor met de hulp van onze gratis advocaat.

De verschillende types papieren en bestraffingen: