Rijden tijdens een rijverbod

Boete voor rijden tijdens rijverbod

Een rijverbod verbiedt u om een motorvoertuig te besturen gedurende een bepaalde periode. Als u beslist om toch te rijden tijdens uw rijverbod, overtreedt u de bepalingen van het vonnis of schendt u de opgelegde politiemaatregel. Hiervoor krijgt u een nieuwe, zware bijkomende straf opgelegd. Het eventueel eerder uitgesproken rijverbod blijft uiteraard ook gelden.

Twee soorten rijverbod

Er bestaan twee soorten rijverbod:

 • verval van het recht tot sturen: dit is een uitspraak van een rechter die u verbiedt om gedurende een bepaalde periode uw wagen te besturen; zo’n veroordeling kunt u bijvoorbeeld oplopen na een grove snelheidsovertreding;
 • onmiddellijke intrekking rijbewijs: dit is een tijdelijke politiemaatregel om te vermijden dat u nog met uw wagen rijdt; dit komt het vaakst voor als u positief geblazen hebt bij een alcoholcontrole.

Boete rijden tijdens rijverbod

Afhankelijk van uw type rijverbod, gelden er verschillende regels:

 • verval van recht tot sturen: hiervoor bedraagt de geldboete 4.000 tot 16.000 euro; daarnaast riskeert u ook een gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en een verplicht (aanvullend) rijverbod van drie maanden tot vijf jaar of zelfs voorgoed;
 • onmiddellijke intrekking rijbewijs: hiervoor bedraagt de geldboete 1.600 tot 16.000 euro en u riskeert eveneens een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar; ook krijgt u in elk geval een nieuw rijverbod van minimaal drie maanden en maximaal levenslang.

Herhaling rijden tijdens rijverbod

De straffen worden verdubbeld bij herhaling binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.

Recht van verhaal voor verzekering

Een belangrijk gevaar als u gaat rijden tijdens uw rijverbod, is het recht van verhaal voor uw verzekeringsmaatschappij. Anders gezegd: als u een ongeval veroorzaakt terwijl u het rijverbod negeerde, mag uw verzekeringsmaatschappij alle schadekosten van de tegenpartij van u terugvorderen. Zeker als er gewonden gevallen zijn, kan dit financieel zwaar uitvallen.

Inbeslagname van uw voertuig na rijden tijdens rijverbod

Als u betrapt wordt op rijden tijdens uw rijverbod, kan de politie uw auto in beslag nemen. Dat heet officieel ‘immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel’. Concreet betekent het dat u uw wagen pas terugkrijgt als uw rijverbod eindigt. Alle takel- en opslagkosten zijn in zulk geval ook voor uw rekening. Ze komen bovenop de boete.

Om uw straf en uw boete zo laag mogelijk te houden, raadpleeg dan gratis één van onze topadvocaten.

Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Wet politie wegverkeer of verkeerswet).

Artikel 48

Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met geldboete van 500 euro tot 2 000 euro of met een van die straffen alleen en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of levenslang, wordt gestraft, hij die:

 een voertuig of een luchtschip bestuurt, een rijdier geleidt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, spijts het tegen hem uitgesproken verval;

 een motorvoertuig bestuurt van de categorie bedoeld in de beslissing van vervallenverklaring of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, zonder het voorgeschreven onderzoek met goed gevolg te hebben ondergaan.

De gevangenisstraffen en geldboeten worden verdubbeld bij herhaling binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.

Artikel 30

§ 3. Met gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met geldboete van 200 euro tot 2 000 euro of met een van die straffen alleen, en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of levenslang, wordt gestraft hij die een motorvoertuig bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op scholing terwijl zijn rijbewijs of het als zodanig geldende bewijs dat vereist is voor het besturen van dat voertuig of voor het begeleiden met het oog op scholing met toepassing van artikel 55 onmiddellijk is ingetrokken of terwijl de onmiddellijke intrekking met toepassing van artikel 55bis is verlengd.

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsContacteer ons meteen

Contacteer ons snel voor gratis advies en bijstand. Gratis? Jazeker, lees het hier.

  Dagvaarding ontvangen? Upload hem hierbij.


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  Mijn Boete team advocaten verkeersrecht
  Hulp nodig?