Rijden zonder verzekering

Boete voor rijden zonder verzekeringsbewijs

U brengt een voertuig in het verkeer? Dan moet de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe het aanleiding kan geven, gedekt zijn. Uw verzekeringsbewijs is een belangrijk document dat altijd aanwezig moet zijn in uw voertuig. Rijden zonder (geldig) verzekeringsbewijs leidt altijd tot een boete, ook als uw auto wel degelijk verzekerd is. Uw wagen kan daarnaast ook getakeld en/of in beslag worden genomen.

Verplichting en aansprakelijkheid van de eigenaar

De verplichting tot het sluiten van een verzekering rust op de eigenaar van het voertuig. Als een andere persoon voor dit voertuig een verzekering heeft afgesloten, is de verplichting van de eigenaar geschorst voor de duur van deze overeenkomst.

Wie kan bestraft worden?

In eerste instantie wordt uiteraard de eigenaar en/of de houder van een voertuig bestraft indien hij/zij een onverzekerd voertuig in het verkeer brengt of toelaat dat dit in het verkeer wordt gebracht.

De wet laat echter ook toe dat de bestuurder van dat onverzekerd voertuig wordt bestraft. Het is daarom belangrijk dat u, alvorens een voertuig te besturen, nakijkt of dat voertuig wel degelijk in regel is met de geldende wetgeving en dat alle vereiste papieren in het voertuig aanwezig zijn.

Zware boete voor auto zonder geldige BA-verzekering

Indien u eigenaar/houder of bestuurder bent van een voertuig dat niet geldig verzekerd is (rijden zonder verzekering), riskeert u zwaar bestraft te worden. De wet voorziet de volgende straffen:

 • een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden;
 • een geldboete van 800 tot 8.000 euro;
 • of één van deze straffen alleen.

U riskeert daarnaast ook een rijverbod van acht dagen tot vijf jaar.

Als u een ongeval veroorzaakt met een voertuig dat niet geldig verzekerd is, zal u daarenboven zelf moeten opdraaien voor alle mogelijke kosten en schade die u berokkend hebt aan anderen.

Als bestuurder kan u tot slot ook bestraft worden indien het verzekeringsbewijs zich niet in de wagen bevindt. In dergelijk geval riskeert u een geldboete van 80 tot 2.000 euro.

Om uw straf en uw boete zo laag mogelijk te houden, raadpleeg dan gratis één van onze topadvocaten.

Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

Artikel 2 §1

Tot het verkeer op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen, worden motorrijtuigen alleen toegelaten indien de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe zij aanleiding kunnen geven, gedekt is door een verzekeringsovereenkomst die aan de bepalingen van deze wet voldoet en waarvan de werking niet is geschorst.

De verplichting tot het sluiten van de verzekering rust op de eigenaar van het motorrijtuig. Indien een andere persoon de verzekering heeft aangegaan, is de verplichting van de eigenaar geschorst voor de duur van de overeenkomst die door de andere persoon is gesloten.

(De verzekering moet zijn gesloten bij een verzekeraar die daartoe is toegelaten of van toelating is vrijgesteld op grond van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.)

Artikel 22 §1

De eigenaar of de houder van het motorrijtuig die het in het verkeer brengt of toelaat dat het in het verkeer wordt gebracht op een van de in artikel 2, § 1, bedoelde plaatsen zonder dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het aanleiding kan geven, gedekt is overeenkomstig deze wet, alsmede de bestuurder van dat motorrijtuig, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd frank tot duizend frank, of met een van die straffen alleen.

De houder en de bestuurder van het motorrijtuig zijn krachtens het eerste lid alleen strafbaar als zij weten dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig aanleiding kan geven, niet gedekt is overeenkomstig deze wet.

Artikel 23

Wanneer een motorrijtuig dat niet onderworpen is aan de voorschriften van artikel 2, § 2, zich bevindt op één van de plaatsen vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, zonder te beschikken over het bewijs bedoeld in artikel 7, wordt de bestuurder gestraft met de straffen bepaald (in artikel 29, § 2) van de bij koninklijk besluit van 16 maart 1968 gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer.

Neem direct contact op

U kunt ons altijd bereiken op:
T: +32 (0)3 369 28 10
E: info@mijnboete.be
WhatsApp: +32 (0)471 74 26 27

Boete berekenen

Bereken uw verkeersboete met onze gratis tool of chat rechtstreeks met een van onze juridische medewerkers.

Onze reviewsContacteer ons meteen

Contacteer ons snel voor gratis advies en bijstand. Gratis? Jazeker, lees het hier.

  Dagvaarding ontvangen? Upload hem hierbij.


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  Mijn Boete team advocaten verkeersrecht
  Hulp nodig?