Boete voor rijden zonder keuring

Uw keuringsbewijs is een belangrijk document dat altijd aanwezig moet zijn in uw voertuig. Rijden zonder (geldig) keuringsbewijs leidt tot een boete. Ook als uw auto wel degelijk door de controle was geraakt.

Het keuringsbewijs zelf is onderhevig aan heel complexe regels. Die bespreken we hier niet. Wilt u toch graag wat meer uitleg? Neem dan contact op met gespecialiseerd advocaat Jorgen Van Laer.

De autokeuring is uw verantwoordelijkheid

Alle personenwagens van vier jaar oud moeten jaarlijks naar de technische keuring. U krijgt daarvoor een uitnodiging in de bus. Maar ook als dat niet gebeurt, moet u met uw wagen naar de controle. Dat is uw eigen verantwoordelijkheid.

Zware boete voor auto zonder keuringsbewijs

Bij een controle door de politie moet u uw keuringsbewijs tonen. Weigert u dat, of hebt u geen geldig bewijs van de technische keuring in uw wagen? Dan riskeert u:

 • een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden;
 • een geldboete van € 80 tot € 80.000;
 • of één van deze straffen alleen. 

Bij herhaling binnen de twee jaar wordt deze straf bovendien verdubbeld.

Ongeval met een wagen zonder geldig keuringsbewijs

Als u een ongeval veroorzaakt met een auto zonder geldig keuringsbewijs, riskeert u een extra financiële tegenvaller. De verzekeringsmaatschappij zal dan weigeren om tussen te komen en zal de kosten op u of op de verzekerde van het voertuig verhalen. Alleen als u kunt aantonen dat er geen verband is tussen het ongeval en de technische staat van uw voertuig, zal uw maatschappij toch tussenkomen.

Wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

 

Artikel 4

§1. Overtreding van deze wet en van de besluiten die betrekking hebben op de technische eisen betreffende de voertuigen voor vervoer te land, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van tien frank tot tienduizend frank of met een van die straffen alleen, onverminderd de vergoeding van de schade indien daartoe grond bestaat.

Koninklijk besluit van 5 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

 

Artikel 24

§ 1. Geen enkel volgens dit besluit aan de autokeuring onderworpen voertuig mag zich op de openbare weg bevinden, tenzij het voorzien is van een geldig keuringsbewijs, het overeenkomstig keuringsvignet en een met zijn gebruik overeenstemmend identificatieverslag of technische fiche, voor zover deze documenten vereist zijn.
Dit verbod geldt niet voor voertuigen die zich op de openbare weg bevinden om:

  • 1° leeg en langs de kortste weg de verplaatsing te doen :
   • a) tussen het station voor autokeuring en de woonplaats of exploitatiezetel van de titularis van het voertuig of de exploitatiezetel van de hersteller en omgekeerd;
   • b) tussen de woonplaats of de exploitatiezetel van de titularis van het voertuig en de exploitatiezetel van de hersteller en omgekeerd;
  • 2° langs de kortste weg de verplaatsing te doen van de grenspost van binnenkomen in België tot de woonplaats of de exploitatiezetel van de titularis van het voertuig of het station voor autokeuring.

Gratis juridisch advies


Kreeg u een boete in de bus en wenst u gratis en vrijblijvend juridisch advies?

Onze gespecialiseerde advocaten helpen u graag verder.

Juridische bijstand


Wordt u voor de politierechtbank gedagvaard na een ongeval of verkeersovertreding? Dan schakelt u best de juridische bijstand van een advocaat in. Dit kan op de volgende drie manieren:

1. Gratis advocaat via rechtsbijstand

Meer dan 90 procent van alle autobestuurders heeft recht op een gratis advocaat via zijn verzekeringsmaatschappij. Dat is opgenomen in bijna elke autoverzekeringspolis. Niet vergeten: de rechtsbijstandverzekering dekt ook de eventuele gerechtskosten! Daarom betaalt u dus helemaal niets.

U mag die advocaat altijd zelf kiezen – wat uw verzekeringsagent of makelaar ook beweert. U kiest dus best voor een specialist in strafrecht en verkeersrecht. Zoals Jorgen Van Laer en zijn gespecialiseerd team.

Schakel onze gratis advocaten in.

2. Pro deo advocaat

Hebt u geen rechtsbijstandverzekering? Dan nog komt u mogelijk in aanmerking voor gratis bijstand door een Pro deo advocaat. Bezorg ons uw loongegevens en informatie over uw boete – dan gaan wij na of u in aanmerking komt voor gratis rechtsbijstand.

Schakel een pro deo advocaat in.

3. Betalende advocaat

Hebt u geen rechtsbijstand en geen recht op een advocaat pro-deo? Dan nog kunt u gebaat zijn bij assistentie van een advocaat – zeker in zwaardere dossiers. Onze specialisten hebben veel ervaring in strafrecht en verkeersrecht. Ze maken graag eerlijke en duidelijke afspraken over ereloon en vergoeding. Zo kan er een vast bedrag worden afgesproken en wordt u niet geconfronteerd met verrassingen. Onze advocaten verdedigen uw zaak met verve voor de politierechtbank. Mijnboete.be ziet erop toe dat dit kwaliteitsvol gebeurt.

Neem contact op met advocaat Jorgen Van Laer en zijn team.